Spolek pro obnovu tradic, občanské sdružení


Vznik SPOTu

 

Spolek pro obnovu tradic, S P O T

 

   Spolek pro obnovu tradic vznikl na konci roku 2005 a veškerou svoji činnost v této době zaměřil na přípravu výstavy PAMĚŤ NÁRODA věnovanou III. Odboji a obětem komunistického režimu. Vernisáž této výstavy proběhla v květnu 2006 za účasti bývalých politických vězňů RNDr. Gráciána Tejrala a pana Zahrádky (odborný poradce Zdivočelé země a muzea Vojna v Příbrami), biskupa brněnského mons. Vojtěcha Cikrleho, přestavitelů Jihomoravského kraje. Výstavu zaštítil člen rady JmKr  RNDr. Igor Poledňák, díky němu se stala výstava putovní a od té doby již byla vystavována v mnoha městech. Práce na této výstavě byla velmi zajímavá, i když velmi pohnuté osudy obětí komunistické genocidy v nás vyvolávaly smutek a beznaděj, kterou jistě mnozí političtí vězni v té době prožívali.

    Na druhé straně jsme však museli obdivovat hrdinství, s jakým svůj těžký úděl snášeli. Od té doby jsme se již na vernisážích této výstavy setkali s mnoha bývalými politickými vězni a ti neskrývají svoji radost, že se o jejich osudy zajímají pro ně mladí lidé a jejich boj za naši svobodu tak snad neupadne v zapomnění. Pro nás je obrovská čest, že pana Tejrala a pana Zahrádku od té doby můžeme nazývat našimi přáteli.

 

   Od roku 2006 pořádá SPOT pravidelně Pohádkové Vánoce, jedná se o celodenní vystoupení místních i okolních škol společně s profesionálními umělci na nám. TGM. Tuto akci pořádá SPOT společně s Městem Moravský Krumlov. Vystoupení i vánoční jarmark každoročně navštíví několik tisíc návštěvníků, kteří přicházejí načerpat vánoční atmosféru, potěšit se vystoupením svých ratolestí, shlédnout svého oblíbeného umělce, ochutnat různé speciality a při vůni medoviny vstřebat co nejvíce neopakovatelných zážitků. Na jarmarku škol si každý vybere nějakou maličkost, která ho těší ještě dlouho po Vánocích.

 

   Další naše činnost je téměř výhradně zaměřena na podporu žáků s multifunkčním handicapem při ZŠ Ivančická, ať již se jedná o každoroční Benefiční setkání nebo tradiční akci Vítání léta. Vždy je výtěžek z těchto akcí věnován právě těmto dětem a tato pomoc se stává tím nejdůležitějším smyslem naší práce a přináší nám i největší radost.

 

   Benefiční setkání se koná vždy na začátku nového roku, pravidelně se na programu podílí ZUŠ Moravský Krumlov, za což patří paní ředitelce Vl. Kočí i všem pedagogům a účinkujícím velký dík. Vystoupení ZUŠ vždy podtrhne tento slavnostní okamžik, ale hlavně všichni zúčastnění nezištně pomáhají těžce zdravotně postiženým dětem.

   Dalším bodem programu bývá přehlídka společenské a plesové módy, tento zážitek je umocněn překrásnými prostory Galerie v Knížecím domě a také samotnými modelkami z Dancing Models.

   Na závěr večera pořádá SPOT jako poděkování za podporu všem přítomným malý raut, který pro nás velmi ochotně připravuje SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov. Tato škola je také již neodmyslitelnou součástí Benefičních setkání a velký dík jí patří nejen za tato setkání, ale i za každoroční pomoc s organizací Pohádkových Vánoc.

 

   Vítání léta je tradiční akce, která se koná každoročně v měsíci červnu. Již odpoledne probíhá program pro děti, a to Velká šmoulí diskoshow. Jedná se o odpoledne plné her, soutěží, sladkých odměn, tance a ti nejšikovnější si odnášejí plyšového kamaráda modrého Šmoulu, ten náleží také nejhezčí dětské masce Šmoulíka. Když se odpoledne přehoupne v podvečer, následuje tradiční velká módní show, opět v podání našich Dancing Models. Po přehlídce následuje taneční zábava, rodičům však pravidelně nastává spousta problémů, jak své rozdováděné ratolesti dostat domů…..

   Vítání léta má mezi občany mnoho příznivců, výtěžek z této akce předaný dětem s multifunkčním handicapem tak pomůže každoročně pořídit aktuálně potřebné vybavení nebo pomůcky.

 

   Takto tedy vypadá běžný rok SPOTu, bez tradičních sponzorů a věrných návštěvníků našich akcí by naše činnost nebyla vůbec možná. Proto všem patří velký dík!!